عصیان

درباره بلاگ
عصیان

عصیان خیزشی است در مقابل تمام ناحقی ها و بی حقی ها... جایی برای گفتن حرفی حق؛ ولو تلخ و کوتاه ...

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۵ آبان ۹۲ ، ۱۱:۱۰

آخرالامر زسودای غمت...

ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻦ ﮐﻼ‌ﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺍﺯ ﺗﯿﺮﻫﺎﯼ ﺣﺮﻣﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺁﻥ ﻫﻢ ﻧﺸﺪ ﺣﺮﺍﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ
ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻧﯿﺰﻩ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﻭﺭ ﺯﯾﻨﺐ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﯼ ﺍﻣﺎﻡ؟ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺩﻭﺧﺘﻪ
ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﺍﺯ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎﻥ
ﺷﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﯿﺎﻡ....ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺍﯾﻬﺎﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﯾﺎﻓﺎﻃﻤﻪ! ﺳﻼ‌ﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺍﺯ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺷﻤﺮ ﻭ ﺯ ﺩﺍﻣﻨﺶ
ﺧﻮﻥ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺳﺮ ﺭﻓﺖ ﺁﻩ، ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺭﻓﺖ،
ﮐﺎﺵﺍﺯ ﭘﯿﮑﺮ ﺍﻣﺎﻡ .......ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺧﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺒﺮﺩ ﻋﺪﻭ
ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ...ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺕ ﺭﻭﯼ ﻧﯿﺰﻩ ﻫﺎ
ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ...ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺑﻬﺮ ﺩﺧﺘﺮﺕ
ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺮﺍﻡ ...ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺣﺎﻻ‌ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺴﺖ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺭﻭﺩ ﺳﺮﺵ
ﺍﺯ ﮐﻮﻓﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺭﺩ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﻗﺼﻪ ﺑﻪ "ﺳﺮ" ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ
ﺷﻌﺮﻡ ﻧﺸﺪ ﺗﻤﺎﻡ ... ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﺵ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺳﻮﻟﯽروضه این روزهای من این فایل صوتیه... لذتشو ببرید...
ابنجا
عباس سیاح طاهری
۰۷ آبان ۹۲ ، ۱۱:۵۲

الرحیل...

 
اکنون بار دیگر بانگ الرحیل برخاسته است و همان فریاد در آسمان بلند تاریخ طنین‌انداز گشته است. و این بار راهیان کربلا، این راحلان قافله‌ی عشق، بدان لبیک گفته‌اند...
سفر عاشورای فکه...
دوستانی که تمایل دارند ایمیل بدهند... astaheri@gmail.com
فرزند دارها در اولویتند بعدش متاهلین...
ظرفیت محدود


عباس سیاح طاهری